Onderzoek | Putten uit verborgen bronnen

Onderzoek | Putten uit verborgen bronnen

Productgroep PIP 118 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kinderen met een migratieachtergrond en uit lagere sociaal-economische milieus kunnen een kloof ervaren tussen wat ze van thuis meekrijgen en wat ze op school moeten leren. Omgekeerd zijn de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen niet altijd herkenbaar voor leerkrachten, doordat ze zelf een andere culturele en sociale achtergrond hebben. Hoe kun je als leerkracht zicht krijgen op de ‘verborgen kennisbronnen’ van leerlingen en daar in de klas gebruik van maken? En wat levert het op?