Onderzoek Sportvrienden

Onderzoek Sportvrienden

Productgroep PIP 114 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat gebeurt er als je jongeren met jeugdhulp samen laat sporten met hbo-studenten? In het project Sportvrienden zijn deze twee groepen aan elkaar gekoppeld en hebben zij gedurende tien weken samen gesport. Het samen sporten bleek voor velen een succes, met als belangrijkste factor gezamenlijk plezier beleven.

Het belang  van ‘samen’
Sportvrienden laat de positieve rol zien die sport kan spelen in het leven van jongeren. De mentale en sociale aspec- ten lijken hierbij belangrijker dan het fysieke deel. De deelnemers benadruk- ken vooral het belang van ‘samen’. Een aantal van hen vertelde dat het niet om het sporten gaat, maar om het feit dat je samen iets doet. Een student zei: ‘Ik kan ook sporten in mijn eigen sport- school.’ Dat deze student koos voor Sportvrienden en niet voor de eigen sportschool, toont de betrokkenheid en bereidheid om van betekenis te zijn. Deze en andere in dit artikel beschre- ven bevindingen vanuit Sportvrienden kunnen een inspiratie vormen voor nieuw op te zetten maatjesprojecten met jongeren.