OnsKindje

OnsKindje

Productgroep Ouderschapskennis 2007-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een (zelfhulp) dienstenaanbod, laagdrempelige emotionele ouderondersteuning van 'Enig in Vlaanderen, uniek in de wereld'.

Overal ter wereld bestaat jeugdhulp, zelfs in de meest onderontwikkelde landen. Ouders en families beschouwen hun kinderen als hun grootste rijkdom en vinden het de meest vanzelfsprekende zaak om elkaar bij te springen als het opvoeden van hun kinderen moeilijk wordt.
In sommige gemeenschappen zien we zelfs groepen waarvan de deelnemers, die niet noodzakelijk tot dezelfde familie behoren, elkaar ondersteunen. Veelal zijn het vrouwen die kennis aan elkaar doorgeven omtrent zwagerschap, geboorte en opvoeding. Het zijn veelal de mensen zelf die de noodzaak van een gemeenschappelijke ondersteuning inzien en samen met lotgenoten een zelfhulpgroep oprichten.
Deze basisvorm van zelfhulp bestond vroeger ook in onze contreien, maar werd langzaamaan door professionals overgenomen. Ook de overheid zag de noodzaak van een goede ouderondersteuning in en ging de professionals subsidiëren en tegelijkertijd kwaliteitseisen opleggen. Zoals ook in andere sectoren ontstaan professionele hulporganisaties vaak uit zelfhulpgroepen.
De jeugdhulp in Vlaanderen behoort tot de meest professionele ter wereld. Zes gespecialiseerde sectoren bieden hoogwaardige jeugdhulp aan hun specifieke doelgroepen. De kwaliteitseisen van de overheid werden in de loop der jaren bijgesteld, de kostprijs steeg navenant. Professionalisering heeft een keerzijde wanneer de oorspronkelijke doelstelling van de jeugdhulp vergeten wordt. Vele professionele jeugdhulpverleners menen dat zij de plaats van de ouders kunnen innemen, anderen denken dat zij de ouders kunnen zeggen hoe zij hun kinderen moeten opvoeden. Ouders die met dergelijke jeugdhulpverleners geconfronteerd worden, voelen zich dikwijls te zwak om zich te verdedigen. Meestal ondergaan zij hun pijnlijk lot in stilte, niet zelden uit schrik voor represailles tegen hun kind.