Ontwikkeldocument MDA++

Ontwikkeldocument MDA++

2019
Gratis

Omschrijving

Inmiddels weten we aardig wat over de factoren die binnen gezinnen en families geweld en verwaarlozing in stand houden of bevorderen. T

och lukt het ondanks al onze inspanning nog steeds niet goed om geweld te stoppen.1 Wat kunnen we samen beter doen? Deze vraag stellen een aantal bestuurders in Friesland in 2010. Hun overtuiging is dat elke organisatie zich inspant om op zijn eigen terrein het beste te doen voor de mensen die op de een of ander manier te maken hebben met kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat kunnen we dan samen anders doen, zodat we de resultaten behalen die we allemaal graag willen: stoppen van geweld, verwaarlozing, mishandeling en een gezonde ontwikkeling voor kinderen en volwassenen. Dat was het begin van de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Friesland.

Dit document maakt onderdeel uit van het onderzoek dat we (MDA++ Friesland), met subsidie van ZonMw, doen naar de werkzame bestanddelen van onze aanpak en de effecten van die aanpak. De resultaten van dat onderzoek zullen gepubliceerd worden in een rapport dat naar verwachting in 2021 beschikbaar is. In dit document beschrijven we de stappen die tot de ontwikkeling van een werkende MDA++ in Friesland hebben geleid. Het ontwikkelen van een nieuwe aanpak hebben we benaderd als een innovatie. Globaal hebben we de vijf fasen gevolgd die in de literatuur beschreven staan. In feite hebben we de cirkel meerdere malen doorlopen, en ontwikkelen we nog steeds op basis van evaluaties. Het proces verloopt dus niet zo lineair als de stappen suggereren. Het is veel meer een iteratief proces waar je voortdurend op basis van experimenteren met prototypes uitprobeert wat werkt. Op die manier heeft de aanpak zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot wat het nu is. 

Bron: Fier