Ook de organisatie oudervriendelijk!

Ook de organisatie oudervriendelijk!

Productgroep Ouderschapskennis 2015-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

ls maatschappelijk werker heb ik veel gewerkt met ouders, In die jaren heb ik me verdiept in ouderschap en ouderbegeleiding, Met als doel dat ik het goede gesprek kon voeren en ouders kon ondersteunen in hun ouderschap, Mijn focus lag dus op het vergroten van mijn eigen deskundigheid, Tegelijkertijd merkte ik ook dat de manier waarop de organisatie werkte grote invloed had op de kwaliteit van de ondersteuning van ouders: lange doorlooptijden, het veroordelen van gedrag van ouders, onvriendelijk taakgebruik in dossiers ... de lijst is lang,
Mijn invloed op die aspecten was beperkt en dat was één van de redenen waarom ik solliciteerde naar leidinggevende posities, Nu ik directeur ben van een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking heb ik de kans én de verantwoordelijkheid deze organisatie van beneden naar boven oudervriendelijk te maken, De tijd helpt daarbij: de zorg en zorgorganisaties zijn op meerdere manieren in transitie, In dit artikel doe ik daarvan kort verslag, De inhoud is ook besproken tijdens een van de deelsessies van het Congres Ouderschapskennis 2015,