Ook het bijzonder onderwijs is de verzuiling voorbij

Ook het bijzonder onderwijs is de verzuiling voorbij

Productgroep PIP 15 - 2003
Bas Levering | 2003
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bas Levering sprak met Siebren Miedema onder andere over het empirisch onderzoek naar religieuze identiteit van protestant-christelijke scholen, de door Miedema waargenomen revival van religiositeit en de plaats van protestant-christelijke scholen in de multiculturele samenleving van het begin van de 21e eeuw.

Siebren Miedema aanvaardde op 20 juni 2003 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een dubbel
hoogleraarschap namelijk in de Godsdienstpedagogiek bij de Faculteit der Godgeleerdheid en in de Algemene Pedagogiek, in het bijzonder de grondslagen van de levensbeschouwelijke opvoeding in de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek.