Op bezoek bij onze Vlaamse buren

Op bezoek bij onze Vlaamse buren

Productgroep Ouderschapskennis 2007-1
Ad de Gouw | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Vlaamse ‘ONSKINDJE’ is een vereniging van ouders die opkomen voor het ondergeschoven kind dat ‘ouderbegeleiding’ ook daar genoemd kan worden.
Werkelijke aandacht voor hen als ouders, als noodzakelijk en onlosmakelijk onderdeel van hulp aan hun kinderen, blijken niet alleen Nederlandse ouders vaak te missen, maar blijkt ook bij onze zuiderburen het geval te zijn. Terwijl het toch veelal de ouders zelf zijn, die hulp vragen bij de opvoeding van hun kind. En in gevallen dat niet ouders maar anderen hulp voor het kind inschakelden zijn het ouders die niet zelden schaamteloos hun onmacht als onwil en onkunde teruggekaatst krijgen. Met als gevolg dat onmachtsgevoelens toenemen en het opvoeden nog moeilijker wordt. Conclusie: ouders niet geholpen, kind niet geholpen.