Op de bres voor pedagogische expertise

Op de bres voor pedagogische expertise

Productgroep Over pedagogische kwaliteit
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In een propagandafilm van een Groningse school voor zeer moeilijk lerende kinderen, de Dr. Bekenkampschool, is te zien hoe aan het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw het toelatingsonderzoek plaatsvond (GAVA VO0332). Bij dit onderzoek waren twee groepen professionals betrokken: medische en pedagogische. In deze periode werden in de stad Groningen jaarlijks ruim honderd kinderen aan een dergelijk ‘medisch-paedagogisch’ onderzoek onderworpen (Archief vV, Jaarverslag, 1947; 1948). De film toont het toelatingsonderzoek van een ongeveer zesjarig meisje. De medische professionals, een verpleegkundige en een arts, nemen eerst het lichamelijk onderzoek voor hun rekening. De zuster weegt en meet het meisje en doet tests om het gezichtsvermogen na te gaan. De arts, B. de Jong, net als de verpleegster duidelijk herkenbaar aan zijn witte jas, luistert met een stethoscoop naar hart en longen en gaat evenwichtsgevoel en coördinatievermogen na. Het medisch onderzoek neemt op de film het grootste deel van de tijd in beslag. Daarna volgt een impressie van wat decennialang gold als het belangrijkste deel van het toelatingsonderzoek: de intelligentietest. Deze test wordt uitgevoerd door twee pedagogische professionals namelijk W.A. van Liefland, het schoolhoofd van de Dr. Bekenkampschool, bekend door verschillende publicaties over het buitengewoon lager onderwijs (BLO) (zie bijvoorbeeld Van Liefland, 1940; 1951; 1955; 1961), en P. van Schelt, het hoofd van de stadsschool voor debielen, de A. van Voorthuijsenschool. Het meisje moet in de weer met elementen uit een intelligentietest. De arts kijkt over de schouder van een van de hoofden belangstellend mee, maar bemoeit zich ogenschijnlijk niet met dit onderzoek.