Op de goede weg

Op de goede weg

Productgroep Ouderschapskennis 2019-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe leer je jonge studenten om aan te sluiten bij ouders van wie ze het gedrag niet begrijpen? Bij ouders die niets willen weten van professionals? Bij ouders die hun kind niet vaccineren, hun kind verwaarlozen of – erger nog – mishandelen? Bij ouders die gevlucht zijn uit Syrië of bij ouders die zichzelf verliezen in een strijd met hun ex-partner? In dit artikel laten Maartje van Amsterdam en Lianne Bonants zien hoe zij basale kennis over de psychologie van het ouderschap overbrengen op hun studenten.
Voor iedere professional is het noodzakelijk om een houding te ontwikkelen waarin geen oordeel doorklinkt en waarin ruimte is voor solidaire steun. Aansluiten gaat altijd over het aanpassen van je tempo. Over kleine stapjes, over kijken en luisteren zonder oordeel, over je gezien en gehoord voelen. Over samen puzzelen, veel vallen en helpen opstaan.