OPAd draait om de ouder

OPAd draait om de ouder

Productgroep Ouderschapskennis 2014-2
Sonja Ehlers | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op de vraag of OPAd (Oudergericht Pedagogisch Adviseren) bijdraagt aan ouderschapsgroei zeg ik, als een van de ontwikkelaars van deze methodiek: 'Natuurlijk!' De theorie van Van der Pas, waarin ouderschapsgroei een van de centrale begrippen is, vormt de basis van deze methode. In een poging dit te laten zien, sluit ik aan bij twee van de centrale kenmerken van ouderschapsgroei zoals die zijn verwoord in de inleiding op dit thema:
- Ouderschapsgroei betekent groei in het gevoel er als ouder echt toe te doen.
- Ouderschapsgroei heeft betrekking op een toename van het zelfvertrouwen om ouder-schapstaken goed uit te kunnen voeren.

Ik voeg eraan toe dat ouderschapsgroei naar mijn mening ook 'gewoon' betekent:
datje als ouder nieuwe dingen leert over je kind en in de omgang met je kind en datje als ouder
interne 'hindernissen', vaak uitje eigen opvoeding, 'opruimt' om beter bij je kind aan te sluiten.