Opbouwwerk nieuwe stijl

Opbouwwerk nieuwe stijl

Productgroep Sozio 83 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De opbouwwerker zoals we die decennia geleden kenden, bestaat bijna niet meer. Frans van Ginkel betoogt dat met de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) nieuwe sociale professionals
nodig zijn, opbouwwerkers nieuwe stijl. Zij moeten een gedegen inhoudelijke achtergrond hebben, uitblinken in het vormgeven en uitvoeren van complexe processen waar de belangen van
verschillende partijen een plaats in moeten krijgen. Hulpverleners in opleiding, eind jaren zestig.