Opinie - Peuters en kleuters toetsen? Liever niet!

Opinie - Peuters en kleuters toetsen? Liever niet!

Productgroep PIP 76 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 5 november 2013 werd de motie Rog aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt daarmee de regering om de onderwijsinspectie op te dragen de genormeerde kleutertoets te laten vervallen en als uitgangspunt te hanteren dat scholen zelf de middelen kiezen waarmee zij de ontwikkeling van kleuters volgen. Helma Brouwers staaft de argumenten tegen de toetscultuur met voorbeelden uit de praktijk.