Opnieuw wortelen: kan dat zomaar?

Opnieuw wortelen: kan dat zomaar?

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
Zari Mousavi | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zari Mousavi herkent veel in de twee artikelen van Patrick Meurs en gaat op drie punten nader in. De cultuur van het land van herkomst is in zeker opzicht even onbekend als die van het migratieland. De migrant zoekt houvast door zich alsnog daaraan vast te klampen of klampt zich vast aan de cultuur van het nieuwe land. Maar aan welk aspect daarvan? Vooral bij het grootbrengen van kinderen is dit een heikel punt: wat laatje los en wat neem je over? En waarom? Informatie speelt dan een cruciale rol, vooral over gewone dingen, zoals hoe er op school met de kinderen wordt omgegaan. Die gewone informatie ontbreekt vaak, en er is evenmin een plek waar ouders hun gewone vragen kunnen en durven stellen.

Trefwoorden: opvoedingsvoorlichting, opvoedingsondersteuning, interculturele ouderbegeleiding