Opvoeden binnen grenzen

Opvoeden binnen grenzen

Job Catshoek | 9789066657434
6,90
Abonneeprijs: € 2,76

Omschrijving

Veel ouders houden zoveel van hun kinderen dat ze hen geen strobreed in de weg leggen.

Maar van opvoeders mag ook worden verwacht dat zij toezicht houden en ongewenst gedrag corrigeren. Voor veel ouders is dit moeilijk omdat zij ongewenst gedrag van hun kind liever niet zien of omdat ze het niet prettig vinden om corrigerend op te treden. Als ouders de rol van opvoeder niet kunnen of willen vervullen dan ontwikkelen kinderen mogelijk probleemgedrag.

Aan de hand van voorbeelden uit zijn opvoedingspraktijk laat Job Catshoek zien dat opvoeden voor een belangrijk deel gebaseerd is op respect en gezag. Ouders dwingen respect af, niet door voortdurend met kinderen over grenzen te onderhandelen, maar door grenzen te stellen. Hierdoor wordt de liefdevolle verhouding tussen ouder en kind niet aangetast maar juist versterkt. Opvoeden met grenzen is bedoeld als handleiding voor opvoeders die hun opvoedingsvaardigheden willen verbeteren.

Inhoud:

 

1. Ouders in de rol van opvoeder 11

Laura 12

Dirk-Jan 17

Astrid 20

 

2. Ouders in de rol van opvoeder die ‘de grens’ belichaamt 23

Piepgeluiden 23

Fysieke inperking 24

Grenzen stellen 25

Jessica 26

Frustratietolerantie 30

 

3. Het overbeschermde jonge kind 33

Overbescherming en leerachterstand 33

Ongewenst intelligentieonderzoek bij het jonge overbeschermde kind 33

Aandachtspunten ontwikkeling 35

 

4. Het geremde kind versus het ongeremde kind 39

Gedragskenmerken geremd en ongeremd

David 40

Simone 41

Het geremde kind op de basisschool 43

Opvoeders in de rol van hulpverlener 45

 

5. Van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag 47

Opvoedingsstructuur en opvoedingsstijl 47

Veranderingen bij een opvoedingsstijl met onduidelijke afspraken 48

Het gewenst-gedragsschrift 52

Veranderingen bij een toegeeflijke opvoedingsstijl 55

Veranderingen bij een toegeeflijke opvoedingsstijl met overbescherming 57

 

6. Dyslexie 65

Vier criteria om te spreken van dyslexie 65

Graden van dyslexie 67

Verklaring en behandeling van dyslexie: simultane handelingsvaardigheden 68

Dyscalculie of rekenproblemen? 70

 

7. Introductie op lesprogramma’s 73

Introductie 73

Lesprogramma’s met oefenstappen 75