Opvoeden in een opwarmend klimaat: Kinderen en jongeren een hoopvolle toekomst bieden

Opvoeden in een opwarmend klimaat: Kinderen en jongeren een hoopvolle toekomst bieden

Tom van Yperen | 2022 | www.nji.nl
Gratis

Omschrijving

Onderzoek laat zien dat de klimaatverandering een negatieve invloed heeft op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Uit de literatuur blijkt dat het voor het verbeteren van dat welzijn niet voldoende is om hen alleen te informeren over wat er aan de hand is en hen aan te zetten tot actie. Cruciaal is dat zij een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen zien. Dat brengt voor opvoeders de verantwoordelijkheid mee om die hoopvolle toekomst te creëren. Naast woorden vraagt dat ook om duurzaam gedrag van ouders en andere opvoeders, bijvoorbeeld in de kinderopvang en de school, maar ook gezamenlijk in de buurt, de samenleving en de politiek. Participatie van kinderen en jongeren is daarbij essentieel omdat zij volwassenen kunnen helpen met het ontwikkelen van duurzaam gedrag en daarmee van een hoopvolle toekomst.