Opvoedgedrag onderzoeken bij ouders met verschillende culturele achtergronden

Opvoedgedrag onderzoeken bij ouders met verschillende culturele achtergronden

Gratis

Omschrijving

Inleiding:

In verschillende culturen heersen verschillende ideeën over wat een goede opvoeding inhoudt (DeLoache & Gottlieb, 2000). Cultuurvergelijkend onderzoek bevat dan ook vaak onderzoek naar de opvoeding die gebruikelijk is binnen verschillende culturen (Harkness & Super, 2002). Tegenwoordig vindt veel migratie plaats, waardoor ouders uit verschillende culturen in dezelfde samenleving wonen. Deze multiculturaliteit biedt de mogelijkheid om opvoeding in verschillende culturele groepen binnen een samenleving met elkaar te vergelijken. Het bestuderen van de invloed van cultuur op opvoeding leert ons niet alleen over de verschillen die er bestaan tussen hoe ouders in verschillende culturen hun kinderen opvoeden, en de effecten hiervan op kinderen, maar ook over overeenkomsten