Opvoeding en onderwijs binnen het vierde virtuele  milieu

Opvoeding en onderwijs binnen het vierde virtuele milieu

Productgroep De pedagoog in de spotlights
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

We leven in een wereld waarin kinderen opgroeien met internet en sociale media. Dit betekent voor de pedagoog dat het belangrijk is om kritisch te kij­ken naar de invloed van dit zogenoemde vierde virtuele opvoedmilieu op het opgroeiende kind. Daarnaast is het van belang dat opleidingen pedagogiek de betekenis van technologie in het onderwijs nader onderzoeken. Op de Hogeschool Rotterdam wordt binnen de opleiding Pedagogiek sinds twee jaar in een cursus aandacht besteed aan het voorbereiden van studen­ten op een beroepspraktijk waarin zij te maken krijgen met ouders en jeugd die niet altijd even handelingsbekwaam zijn in de omgang binnen dit vierde virtuele milieu. Het doel van de cursus is om aankomend pedagogen media­ wijs te maken en te leren hoe zij ouders en jeugd op dit gebied kunnen advise­ ren, begeleiden en informeren. Tegelijkertijd worden social media binnen de cursus ingezet ter ondersteuning van het leren en worden studenten onder­ steund bij het verwerven van zogenoemde 21st century skills. Om met Delfos (2006) te spreken; een opleiding pedagogiek is als opvoedinstituut bij uitstek geschikt om hieraan aandacht te besteden.