Opvoeding zaak van overheid - Overheid eerder en strenger ingrijpen

Opvoeding zaak van overheid - Overheid eerder en strenger ingrijpen

Productgroep PIP 37 - 2007
Wim Slot | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij dit juninummer van PiP Magazine ontvangen lezers de bundel In het belang van het kind, waarin pedagoog Bas Levering en rechtsfilosoof Andreas Kinneging ingaan op de vraag in hoeverre
gezinsopvoeding een zaak van de overheid is. Hoewel volstrekt anders van inzet en toon, pleiten beiden voor een terughoudende rol van de overheid. In zijn kritische reactie betoogt Wim Slot, hoogleraar jeugdbescherming, dat de overheid soms juist eerder, strenger, en vooral effectiever in opvoedingssituaties moet ingrijpen, maar daarvoor is geen nieuwe wetgeving nodig. Reactie op de lezingen van bas levering en andreas kinneging