Opvoedingsondersteuning onderzocht - De effectiviteit van Triple P

Opvoedingsondersteuning onderzocht - De effectiviteit van Triple P

9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

De opvoeding van een kind is een dankbare maar soms ook lastige taak. Niet alle ouders kunnen het alleen af. Sommige ouders hebben voldoende aan hulp en advies van mensen uit hun omgeving. Er zijn echter ook ouders voor wie hulp uit hun directe omgeving niet toereikend is. Deze ouders kunnen een beroep doen op professionele opvoedingsondersteuning. 

Er is in Nederland een groot aanbod van opvoedingsondersteuningsprogramma?s. Van een deel van de programma?s is echter niet bekend of ze de opvoedingsproblemen van ouders daadwerkelijk verminderen. Daarom is er sinds enkele jaren steeds meer aandacht voor onderzoek naar de effectiviteit van opvoedingsondersteuningsprogramma?s. 
Suzan Aussems heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Triple P, een opvoedingsondersteuningsprogramma dat in Leiden, Schijndel en Boxtel sinds 2004 ingezet wordt. Zij geeft aan of het Triple P programma succes heeft met het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden en het versterken van competentiegevoelens van ouders. Een beschrijving van belangrijke begrippen binnen de opvoedingsondersteuning en een inhoudelijke toelichting van het Triple P programma nemen in dit boek een grote plaats in.