Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit - De rol van ouders bij een langdurige pleeggezinplaatsing

Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit - De rol van ouders bij een langdurige pleeggezinplaatsing

Productgroep Ouderschapskennis 2015-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afbreukpercentages (breakdown) binnen de langdurige pleegzorg in Nederland liggen tussen de 25 en 50 procent. Een afgebroken, als langdurig bedoelde pleeggezinplaatsing is een ramp voor alle betrokkenen: het pleegkind, de ouders en de pleegouders. Een van de factoren die ten grondslag ligt aan deze breakdown is de ontbrekende instemming van de ouder met de definitieve uithuisplaatsing van het kind. Wanneer de ouder de pleeggezinplaatsing niet kan verdragen en zich blijft verzetten tegen deze plaatsing, kan dat het proces van zich gaan hechten aan pleegouders belemmeren. Dit willen voorkomen ligt ten grondslag aan de methodiek Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit. Deze vorm van ouderbegeleiding ondersteunt de ouder in het verlies van de rol als opvoedende ouder, door de ouder te helpen bij de rol die bij deze situatie past.
In dit artikel belichten de auteurs de achtergrond van deze vorm van ouderbegeleiding. Daarnaast schetsen zij de belangrijkste effecten van tien jaar Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie.