Ouders als pleitbezorgers

Ouders als pleitbezorgers

Productgroep Ouderschapskennis 2018-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Betrokken ouders zijn fijn, maar wat is betrokkenheid? Van nauwelijks betrokken ouders tot over-betrokken ouders en alles wat ertussenin zit: wat is de norm en wie bepaalt die? Wanneer doen ouders het goed? En wat vraagt dat van professionals? ‘Laten we ouders vooral stimuleren om op te komen voor hun kind.’

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een concept van Onderwijsadviesbureau CPS dat scholen helpt een betere samenwerking tussen school en ouders te realiseren. Ouderbetrokkenheid 3.0 probeert de prachtige maar soms complexe relationele werkelijkheid tussen school en ouders weer te geven in drie vereenvoudigde concepten om hierover makkelijker het gesprek met elkaar te kunnen voeren.