Ouders en ziekenhuis – een asymmetrische relatie tenzij - Inleiding bij een mega-thema

Ouders en ziekenhuis – een asymmetrische relatie tenzij - Inleiding bij een mega-thema

Productgroep Ouderschapskennis 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding bij een mega-thema
Dit thema behandelt hoe de maatschappelijk werker/ouderbegeleider bijdraagt aan een klimaat waarin medici en verpleegkundigen ervoor zorgen dat ook ouders zich veilig weten op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Het daartoe benodigde vertrouwen in elkaars expertise behelst onder anderen het gevraagd en ongevraagd (maar niet ongewenst) met het team meedenken over afdelingsbeleid door de maatschappelijk werker. Vooral in academische centra is dit van extra belang - vanwege de opleidingscultuur - oftewel: om de specifieke visie van ouderbegeleiders nu 'aan de man te brengen' bij degenen die straks bij het bed van een kind ouders ontmoeten.
Door de wol geverfde ouderbegeleiders van het Erasmus MC-Sophia en het Leids Universitair Medisch Centrum beschrijven hun werk. Lees de casuïstiek kritisch, en zie hoe elke kinderafdeling eigen eisen stelt aan ouders, en hoe ze op elke afdeling een andere plaats innemen. De auteurs concluderen dat de plaats van ouders statutair moet worden vastgelegd en protocollair geregeld. Maar eerst een ouder aan het woord.