Ouderschap bij ziekte en (mantel)zorg

Ouderschap bij ziekte en (mantel)zorg

Productgroep Ouderschapskennis 2015-3
Els Jonker | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Over het opgroeien met ziekte en zorg wordt allengs meer gepubliceerd. Ouderschap in geval van ziekte en zorg blijft daarin echter nog vrijwel onontgonnen terrein. Tijdens het Congres Ouderschapskennis keek ik terug op het leven van mijn zieke moeder en de metapositie als buffer voor het ouderschap van mijn vader en moeder.
In dit artikel illustreer ik die voordracht met herinneringen en citaten. En ik geef voorbeelden vanuit mijn praktijk als jeugdarts over hoe ik als professional die metapositie probeer te versterken en welke belemmeringen daarbij kunnen optreden. ‘Alleen als je als professional open met ouders uitwisselt over de stand van zaken op de ouderlijke werkvloer, kun je hen helpen de metapositie in te nemen, kun je meedenken over oplossingen en over het versterken van de andere buffers.’