Ouderschap en pleegouderschap

Ouderschap en pleegouderschap

Productgroep Ouderschapskennis 2011-3
Gé Haans | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel gaat de auteur op zoek naar aspecten die, bij een langdurige, perspectiefbieden-de pleeggezinplaatsing bijdragen aan een stevig fundament in de samenwerkingsrelatie tussen pleegouders en ouders.
Een samenwerking welke gebaseerd is op herkennen en het erkennen van de verschillen in ouderschap tussen ouders en pleegouders. Het realiseren van een goede samenwerking gaat verder dan het uitspreken van intenties. Het gaat vooral om gedrag dat past bij de rol die ieder heeft ten opzichte van het kind en van elkaar.
Ieders betrokkenheid op het kind maakt dat dit geen sinecure is, voor ouders noch voor pleegouders. Wel noodzakelijk. Niet alleen voor het pleegkind maar ook voor de ouders èn de pleegouders. Haans pleit er dan ook voor dat dit aspect ruim aandacht krijgt in de pleeg-, en ouderbegeleiding.