Ouderschapsgroei tijdens een crisis - van vermeend falen naar ‘ertoe doen als ouder’

Ouderschapsgroei tijdens een crisis - van vermeend falen naar ‘ertoe doen als ouder’

Productgroep Ouderschapskennis 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Twee thema's komen in dit artikel aan de orde: de emoties van ouders wier baby na de geboorte een hartafwijking blijkt te hebben, en de extra complicaties daaromheen door 'cultuurverschil' tussen vader en moeder, en tussen ouders en behandelteam.
Het verbindende hoofdthema is hoe de ouderbegeleider als veilige vertolker en vertaler fungeert tussen vader en moeder, tussen de ouders en de baby, en tussen ouders enerzijds en verpleging en behandelteam anderzijds.
Een gevalsbeschrijving illustreert deze thema's én hoe de 'kleur' van de ouderbegeleider in deze casus haar werk vergemakkelijkt. Maar eerst informatie over intensive care rond een pasgeboren kind, en over complicerende effecten van cultuurverschil tussen ouders.