Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen

Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen

Productgroep Ouderschapskennis 2007-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vivian Shapiro werd in haar praktijk geconfronteerd met ouders die bij het vormen van een gezin heel anders starten dan we gewend zijn. Zij wilde de betekenis daarvan begrijpen, voor de ouders én de kinderen, en onderzoeken of deze gezinnen ook nieuwe beschrijvingen ontwikkelen van ‘gezin en ‘ ouderschap’, en misschien nieuwe woorden voor hun gezinsgeschiedenissen.
Op 14 februari 2006 was Shapiro gastspreekster in het kader van de Lekkerkerker Lecture 2006. In het middagprogramma daarvan sprak zij onderstaande tekst uit. Met haar toestemming is hij licht ingekort.
Trefwoorden: adoptie en ouderschap, voortplantingstechniek en ouderschap

Vivian B. Shapiro was van 1970 tot 1980 als maatschappelijk werker verbonden aan Selma Fraiberg’ s fameuze Child Development Project in Ann Arbor, Michigan. Daarna werd zij hoogleraar Maatschappelijk Werk aan de Universiteit van Michigan, en sinds haar emeritaat doet zij onderzoek naar nieuwe gezinsvormen en nieuwe wijzen van gezinsvorming — dit laatste samen met haar dochter Janet, hoogleraar maatschappelijk werk, en met hoogleraar psychiatrie Isabel Paret. Daarnaast werkt zij in een particuliere groepspraktijk.

Radicale veranderingen in adoptie en vruchtbaarheid
We leven in een tijd van maatschappelijke en culturele veranderingen met een grote impact op ons werk, op onze maatschappij, op de rollen van man en vrouw in het gezin, en ook op de keuzes die we kunnen maken voor ons persoonlijke leven. We ervaren in feite een veranderend landschap van gezinsleven, met toenemende diversiteit van zowel de gezinsstructuren als van de manieren waarop gezinnen ontstaan.
In de Verenigde Staten — en waarschijnlijk ook hier — verliest het gangbare kerngezin terrein: het gezin waar biologische kinderen met hun ouders leven totdat zij jongvolwassen zijn. Niet-traditionele en meer complexe gezinsvormen komen ervoor in de plaats.