Over kind, ouders, hulpverlening en ... privacy

Over kind, ouders, hulpverlening en ... privacy

Productgroep Ouderschapskennis 2006-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel staat de vraag centraal hoe om te gaan met de privacy van het kind of van ouders als je bij de uitvoering van je werk achter dingen komt die je eigenlijk moet melden aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij hetzelfde ‘gezin. In het eerste deel van dit artikel passeren in vogelvlucht de regels en wetten die in privacyland gelden. Vervolgens illustreren auteurs aan de hand van de praktijk van het werken met multi-probleemgezinnen dat coördinatie van de zorg vraagt om openheid en uitwisseling van informatie. Ervaringen met het coördineren van zorg tonen bovendien aan dat privacy een zekere gelaagdheid kent, die zich ook weerspiegelt in de wettelijke regelgeving, in de eigen reglementen van de instellingen en in de beroepshouding van de hulpverleners. Vervolgens komen via beschrijving van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld voorbeelden naar voren van verschuivingen in visie. Geëindigd wordt met enkele basisregels rondom privacy. Werken met vertrouwen staat daarbij als de regel met een gouden randje bovenaan.
Trefwoorden: ouders en kinderen, hulpverlening, informatieverstrekking, privacy
Pierre Mehlkopfwerkt als organisatieadviseur bij Capgemini en is in deeltijd betrokken bij het Lectoraat grootstedelijk onderwijs en jeugdbeleid van de Hogeschool InHolland.
Adres: Postbus 2575, 3500 GN Utrecht E-mail: Pierre.mehlkopf@capgemini.com
Sonja Troisfontaine werkt als bestuursadviseur bij de Provincie Limburg.
Adres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht E-mail: smj.troisfontaine@prvlimburg.nl