Over nieuwsgierigheid: de vorming van intrapsychische en interpersoonlijke grenzen binnen het gezin

Over nieuwsgierigheid: de vorming van intrapsychische en interpersoonlijke grenzen binnen het gezin

Productgroep Ouderschapskennis 2003-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Oorspronkelijke titel: On Curiosity: Intrapsychic and Interpersonal Boudary Formation in Family Life. Het artikel verscheen eerder in International Journal of Family Psychiatry (1982) 3,1: 69-89.

Dr. Shapiro was in 1982 als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, en tevens directeur van het Adolescent and Family Treatment and Study Center, McLean Hospital, Belmont, Massachusetts.
De auteur dankt dr. Michael Robbins, dr. Judith Freedman, dr. Jonathan Kolb, dr. Cynthia Kettyle, dr. David Berkowitz en dr. Leon Shapiro voor hun nuttige commentaar op een eerder concept van dit artikel.
Een bewerking van dit artikel is in augustus 1980 gepresenteerd op het Zevende Internationale Congres voor Groepspsychotherapie in Kopenhagen.

In mijn onderzoek en klinisch werk met gezinnen komt één eigenschap bij uitstek naar voren als kenmerk van een gezonde psyche. Het ontbreken daarvan in pathologische gezinnen heeft verstrekkende gevolgen; het cultiveren ervan als element van een behandeling is cruciaal, en de redenen waarom het zich ontwikkelt, of niet, zijn verbijsterend ingewikkeld. Dit kenmerk is interpersoonlijke nieuwsgierigheid.