Overzichtsartikel — de ‘effecten van opvoeding: onderzoeksbevindingen heroverwogen, hun toepassing, en uitdagingen voor de toekomst

Overzichtsartikel — de ‘effecten van opvoeding: onderzoeksbevindingen heroverwogen, hun toepassing, en uitdagingen voor de toekomst

Productgroep Ouderschapskennis 2005-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Achtergrond: Veel vragen over de ‘effecten van opvoeding op emotionele problemen en gedragsproblemen van kinderen zijn nog onbeantwoord. In dit overzichtsartikel wordt de literatuur over dit onderwerp besproken en worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.
Methode: Het overzicht begint met een kritische bespreking van theorieën en definities van ouderschap. Vervolgens wordt het onderzoek naar voorspellers van de ouder-kindrelatie en van de ontwikkeling van kinderen beschreven. Evidentie voor oorzakelijke processen wordt nog eens bekeken in het licht van bevindingen over de invloed van grotere systemen op het welbevinden van kinderen, over tweerichtingprocessen in ouder-kindinteractie, en over hypothesen vanuit de gedragsgenetica.
Resultaten: In onderzoek is een verband tussen de ouder-kindrelatie en het welbevinden van kinderen veelvuldig aangetoond, maar oorzakelijke verbanden zijn nog nauwelijks te leggen. Theorievorming is nodig, en integratie van de verschillende onderzoeksgebieden. En hoewel we een fundament van gedegen en breed onderzoek hebben, weten we niet in hoeverre het bruikbaar is in de klinische praktijk.

Conclusies: Ons inzicht in de aard van de ouder-kindrelatie en de invloed daarvan op de kinderontwikkeling is sterk toegenomen, maar een aantal basale conceptuele, methodologische en klinische vraagstukken dient nader te worden bestudeerd.

Trefwoorden: ouder-kindrelatie, ontwikkeling, gedragsgenetica, psychopathologie.