“Pakken ze het wel goed op?”

“Pakken ze het wel goed op?”

Productgroep Ouderschapskennis 2005-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In Jeugdhulpverlening, Jeugdbescherming en Jeugd-GGZ schieten nieuwe opleidingstrajecten voor intensieve thuishulpverlening als paddestoelen uit de grond. In Nederland kennen we er meer dan 50. In deze vorm van bijscholing wordt echter nauwelijks aandacht besteed aan het specifieke van menig psychiatrisch getint probleem, noch aan het specifieke van oudergericht werken. Een vergelijking met ‘vermaatschappelijkings-trajecten in de volwassenen- psychiatrie biedt aanknopingspunten voor betere indicatiesteling, en voor profilering en deskundigheidsbevordering van de thuisbehandelaar. Denk aan diagnostiek, psychiatrische kennis, ouderschapskennis en training in ouderbegeleiding. Supervisie en werken vanuit een multidisciplinair team zijn daarbij noodzakelijk.
Trefwoorden: ouderbegeleiding, thuisbehandeling, psychiatrisch-kwetsbare jongeren
Pieter Remmerswaal is docent/supervisor ouderbegeleiding in eigen praktijk en Roland van de Sande MSC, is verplegingswetenschapper en GGZ-docent bij Hogeschool Utrecht. Beiden zijn opleidingsfunctionaris bij Stichting De Jutters, Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden te Den Haag.
Adres: Dr. van Welaan 2, 2566 ER Den Haag, Tel. 070-3737500.
E-mail: RemmerswaalPi@debanjaard.com en SandeR@dejutters.com
Gebruikte afkortingen: GGZ: geestelijke gezondheidszorg