PCIT-oudertraining

PCIT-oudertraining

Productgroep Ouderschapskennis 2017-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 2015 gepubliceerde dr. Mariëlle Abrahamse in haar proefschrift Treating Young Children's Disruptive Behavior Problems het onderzoek naar Parent-Child Interaction Therapy (PCIT-oudertraining). In Ouderschapskennis 19/2 plaatste dr. Alice van der Pas vraagtekens bij dit onderzoek. Naar aanleiding van dit artikel ontving de redactie van Ouderschapskennis een ingezonden brief. Graag maken we ruimte voor deze reactie van de onderzoekers.
Graag danken wij dr. van der Pas voor haar bespreking van het onderzoek naar Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), in Nederland gepubliceerd in het proefschrift ‘Treating Young Children’s Disruptive Behavior Problems’ (Abrahamse, 2015) in haar artikel ‘Onderzoek onder de loep’ in editie 2016-2 van het tijdschrift Ouderschapskennis. Wij willen graag reageren omdat er een reeks feitelijke onjuistheden in het artikel is opgenomen. Ondanks een uitgebreide toelichting van de resultaten en de nuancering van getrokken conclusies die in het proefschrift staan, zijn deze niet terug te lezen in het artikel. Door deze ingezonden brief willen wij deze onjuistheden rectificeren en reageren op het artikel. Om de leesbaarheid te vergroten zijn de onjuistheden puntsgewijs opgenomen in een appendix.