Pedagogiek | Geduld als praktische uitdaging

Pedagogiek | Geduld als praktische uitdaging

Productgroep PIP 117 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Geduld is een weinig ‘sexy’ onderwerp. In de onderwijspraktijk van alledag komt het niet vaak ter sprake. Toch is het goed zo nu en dan even stil te staan bij de spanning tussen geduld en ongeduld. Soms geeft een voorval in de klas daar ook alle aanleiding toe.