Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG. Uitdagingen voor gemeenten en professionals

Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG. Uitdagingen voor gemeenten en professionals

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Nederlandse Gemeenten hebben de taak ouders en jeugdigen te bereiken met laagdrempelige opvoed- en opgroeisteun. Wat zijn uitdagingen die ze daarbij tegenkomen? Hoe ontwikkelt zich het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat hierin een centrale rol dient te spelen? In dit artikel bespreken we bevindingen uit een praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van het CJG in Amsterdam. Drie verbeterpunten lijken cruciaal voor het functioneren van het CJG, punten die in de praktijk echter ook dilemma’s opleveren: het ontwikkelen van een visie op de pedagogische opdracht van het CJG, laagdrempelig werken en een structurele samenwerking met het voorveld van mensen en organisaties die dichtbij de gezinnen en jeugdigen staan. Juist door explicitering van en discussie over uitgangspunten kan het CJG zijn spilfunctie beter waarmaken.