Pedagogische tik is in Afrika gangbaar, maar verandering groeit

Pedagogische tik is in Afrika gangbaar, maar verandering groeit

2023 | www.afrobarometer.org/
Gratis

Omschrijving

Een meerderheid van de Afrikanen vindt het gebruik van lichamelijk geweld om kinderen discipline bij te brengen gerechtvaardigd, maar het verzet tegen deze praktijk is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk toegenomen. In 28 van de 36 Afrikaanse landen die in 2021/2022 zijn onderzocht, is er een meerderheid voor lijfstraffen: negen op de tien burgers in Benin, Kameroen, Burkina Faso en Niger.
Maar de oppositie tegen het gebruik van fysiek geweld om kinderen discipline bij te brengen is toegenomen en benadert drievierde meerderheid in Malawi, Tanzania en Marokko. Afwijzing van fysieke discipline is iets vaker voor onder goed opgeleide en economisch beter bedeelde burgers.
De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft lijfstraffen als een schending van de rechten van het kind en schadelijk voor zijn of haar ontwikkeling. en schadelijk voor zijn of haar ontwikkeling, maar in 2022 hadden slechts 12 Afrikaanse landen alle vormen van lijfstraffen verboden.

A majority of Africans view using physical force to discipline children as justified, but opposition to this practice has increased significantly over the past five years, the latest Afrobarometer survey shows. Support for corporal punishment is the majority view in 28 of 36 African countries surveyed in 2021/2022, approaching nine out of 10 citizens in Benin, Cameroon, Burkina Faso, and Niger. But opposition to the use of physical force to discipline children has risen and approaches three-fourths majorities in Malawi, Tanzania, and Morocco. Rejection of physical discipline is somewhat more common among educated and economically better-off citizens. The World Health Organization describes corporal punishment as a violation of a child’s rights and harmful to his or her development, but as of 2022, only 12 African countries had prohibited all forms of corporal punishment.