Pedagoog tussen verering en verguizing: John Dewey

Pedagoog tussen verering en verguizing: John Dewey

Productgroep Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Tot op de huidige dag wordt John Dewey (1859-1952) gezien als een van de belangrijkste en invloedrijkste filosofen en pedagogen, een van de grote mannen derhalve die de Verenigde Staten heeft voortgebracht. Dewey representeert wellicht meer nog dan Charles Sanders Peirce, William James of George Herbert Mead, de eigen Amerikaanse filosofische stroming van het pragmatisme en dat met name ook in zijn filosofie van opvoeding en onderwijs. Hij wordt gekenschetst als een kritisch pedagoog of als een postmodern pedagoog avant la lettre (Biesta & Miedema, 1999), maar ook als een pedagoog die van groot belang geweest is juist met zijn praktisch-pedagogische uitwerkingen, zoals in de Laboratorium School in Chicago (Berding, 1999; Hendley, 1986). Een denker bovendien die naast het terrein van opvoeding en onderwijs op velerlei gebieden werkzaam was, te weten: de politieke filosofie, de godsdienstfilosofie, de ethiek, de wetenschapsfilosofie, de methodologie en de esthetica.