Populair, afgewezen, genegeerd, controversieel of gemiddeld.

Populair, afgewezen, genegeerd, controversieel of gemiddeld.

Gratis

Omschrijving

De relaties die kinderen opbouwen met klasgenoten zijn voorspellend voor de toekomstige sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen (Asher & Coie, 1990). In betekenisvolle interacties met klasgenoten leren kinderen om met anderen te spelen, om te gaan met gevoelens van agressie en problemen op te lossen (Hay, Payne, & Chadwick, 2004; Mostow, Izard, Fine, & Trentacosta, 2002). Het is daarom ook geen verrassing dat er de afgelopen decennia veel onderzoek is gedaan naar de ervaringen die kinderen hebben met klasgenoten (zie Hay et al., 2004 voor een review). De meerderheid van deze onderzoeken is specifiek gericht op het begrijpen van de aard en betekenis van problematische relaties met klasgenoten (e.g., Deater-Deckard, 2001). Een belangrijke verklaring voor deze toespitsing is de samenhang tussen problematische relaties met klasgenoten en de negatieve gevolgen daarvan.Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat kinderen die moeilijkheden ervaren in het opbouwen van positieve relaties met klasgenoten, vaker storend gedrag vertonen, gevoelens van eenzaamheid ervaren en minder goed presteren op school (Flook, Repetti, & Ullman, 2005; Pedersen, Vitaro, Barker, & Borge, 2007; Woodhouse, Dykas, & Cassidy, 2012). Aangezien de mate waarin kinderen problemen ervaren met klasgenoten deels afhangt van hun sociale positie binnen de groep (Hay et al., 2004), is het onderzoek naar factoren die gerelateerd zijn aan deze sociometrische status van kinderen bijzonder relevant.