Praktijk - Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan

Praktijk - Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan

Productgroep PIP 91 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Samenleven in culturele diversiteit kan interessant, leuk en opwindend zijn en tegelijkertijd moeilijk en irritant. Niet makkelijk bespreekbaar in de klas. Een groep lerarenopleiders basisonderwijs en voortgezet onderwijs ziet vermijdingsgedrag. Dit was een van de redenen om in een leergemeenschap
(zie kader), ieder vanuit zijn of haar vak, onderwijs te ontwerpen dat gericht is op het leren over en het ontwikkelen van engagement voor samenleven in diversiteit en gemeenschappelijkheid. We kozen voor het werken met verhalen.