Preventieve interventie voor kinderen van ouders met een depressie

Preventieve interventie voor kinderen van ouders met een depressie

Productgroep Ouderschapskennis 2003-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een praktijkvoorbeeld

Oorspronkelijke titel: Preventive Intervention with the Children of Depressed Parents. A case study (1993). Dit artikel verscheen eerder in Psychoanalytic Study of the Child 48: 249-276. (Copyright: Yale University Press.)
William Beardslee is als psychiater verbonden aan het Judge Baker Children’s Center en ontving voor dit onderzoek een financiële bijdrage van de William T. Grant Foundation. Harriet MacMillan was tijdelijk als staflid verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de Faculteit Geneeskunde, Harvard, en werd bij het schrijven van dit artikel financieel gesteund door de Ontario Mental Health Foundation.
De auteurs danken dr. A. Kris voor zijn hulp bij de totstandkoming van het artikel en dr. P Grace voor het taxeren van gezinnen.
Kinderen van ouders met een depressieve stoornis lopen een aanzienlijk risico op emotionele schade. Toch is er weinig bekend over interventiestrategieën om het ontstaan daarvan bij kinderen te voorkomen. In dit artikel wordt een preventieve benadering besproken voor ouders om zelf hun kinderen te helpen omgaan met stemmingsstoornissen van de ouders. Een praktijkvoorbeeld laat zien dat deze gezinsinter-ventie verenigbaar is met een psychoanalytisch gerichte behandeling van de ouder. Belangrijke aspecten ervan zijn ook dat bij de kinderen het begrip van zichzelf en hun veerkracht worden versterkt.

Depressieve stoornissen bij volwassenen komen veel voor en gaan samen met ernstige beperkingen. Het Amerikaanse Nationaal Instituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg schat dat een kwart van alle Amerikanen op enig moment in hun leven depressief is (Lobel & Hirschfeld, 1984). Velen van hen zijn ouders. Weismann e.a. (1987) schatten dat 8 procent van alle moeders depressief is. Kinderen van ouders met een depressieve stoornis lopen een veel groter risico om in de puberteit emotionele en gedragsproblemen te krijgen dan leeftijdgenoten uit gezinnen zonder een depressieve ouder (Downey & Coyne, 1990; Beardslee & Wheelock, 1994).

In dit artikel bespreken we een preventieve interventie bij een gezin waar de moeder aan een langdurige ernstige depressie leed. Met preventieve interventie wordt bedoeld dat het doel is het gezin te helpen om het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen te voorkomen en hun veerkracht te vergroten. Een psychoanalytische invalshoek was essentieel bij het ontwikkelen van de interventie en bij het behandelen van dit gezin. Het praktijkvoorbeeld laat zien dat de gezinsbenadering verenigbaar is met een psychoanalytisch gerichte behandeling.