Privacy - een excuus om niet in te grijpen?

Privacy - een excuus om niet in te grijpen?

Productgroep Ouderschapskennis 2006-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het meisje op de peuterspeelzaal dat zich terugtrekt, niet meespeelt, stinkt en er onverzorgd uitziet. Het jongetje van zeven dat agressief doet tegen andere kinderen, steeds negatieve aandacht vraagt en vaak onverklaarbare letsels heeft. Het meisje van negen met haar uitdagende kleding en seksueel getinte opmerkingen. De jongen van elf met zijn stoere verhalen over met vader op het dievenpad gaan.
Het zijn voorbeelden van kinderen waar je je zorgen over maakt en die kunnen horen tot de 80.000 kinderen per jaar die in ons land mishandeld worden. Velen van hen krijgen de hulp die ze nodig hebben, maar we weten dat een aantal die hulp niet krijgt, of niet op tijd. Belemmeringen vanuit de privacywetgeving worden vaak genoemd, ter verontschuldiging of verklaring, maar ten onrechte. Ook in ingewikkelde situaties kan bijna altijd gewoon met ouders worden overlegd over de opvoeding van hun kind en eventueel over hulpverlening.
Trefwoorden: privacywetgeving, preventie kindermishandeling, jeugdbeleid
Myra ter Meulen is Adviseur Jeugdbeleid en preventie kindermishandeling
Adres: myratermeulen@cs.com