Projectenbundel Huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectenbundel Huiselijk geweld en kindermishandeling

2022 | ZonMw
Gratis

Omschrijving

Huiselijk geweld en kindermishandeling is helaas nog steeds een groot probleem. Het terugdringen van het geweld, de schade ervan te beperken en vicieuze cirkel van geweld te doorbreken is een lastige opgave. Door kennis te bundelen geven we de praktijk meer handvatten om aan de slag te gaan met het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Met deze projectenbundel wil ZonMw een overzicht geven van lopende en recent afgeronde onderzoeksprojecten op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In dit overzicht zijn alle projecten van het programma Veilig opgroeien en het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis opgenomen. Aangevuld met relevante projecten uit andere ZonMw-programma’s en uit het netwerk van de projectleiders.

We hopen met deze bundel kennisuitwisseling over lopende en recent afgelopen projecten te stimuleren. Door u met deze bundel te inspireren om verbindingen te leggen en elkaar te versterken. Uitwisseling en verbinding kan op verschillende
niveaus. Bijvoorbeeld door kennis in de praktijk te gebruiken, informatie over onderzoeksmethodieken uit te wisselen of door succes en faalfactoren in de praktijk te delen.