Recensies - Eerder beslissen over pleegzorg en adoptie?

Recensies - Eerder beslissen over pleegzorg en adoptie?

Productgroep Ouderschapskennis 2006-2
Gé Haans | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

The Role of Concurrent Planning — Makingpermanentplacements for young children.
Elizabeth Monck, Jill Reynolds & Valerie Wigfall (2003). British Association for Adoption & Fostering (BAAF). ISBN 1903699231 (322 pp.) £ 14,95.
Dit boek behandelt de resultaten van een Brits onderzoek naar de betekenis van ‘concurrent planning’ — een term waarvoor het Nederlands geen synoniem kent. Letterlijk betekent het ‘samenvloeiende planning’; in werkelijkheid houdt het in dat een kind in een pleeggezin wordt geplaatst en dat meteen, maar binnen een beperkte termijn, wordt onderzocht of het weer naar de ouders terug kan. Is dit niet mogelijk, dan blijft het kind bij dezelfde pleegouders wonen en besluit men tot adoptie door die ouders. Als hét grote voordeel van ‘concurrent planning’ (CP) zien de auteurs dat kinderen weinig overplaatsingen doormaken, dat de beslissingstermijn aanzienlijk korter is, en dat het kind eerder weet waar en door wie het wordt opgevoed.
In Nederland kennen we geen vergelijkbaar onderzoek omdat we het fenomeen op zich niet kennen. Daarom eerst een korte verhandeling over de uithuisplaatscultuur alhier.