Recensies

Recensies

Productgroep Ouderschapskennis 2011-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor dit actuele overzicht van ontwikkelingen in theorievorming en praktijk van de Nederlandse pleegzorg hebben Weterings en Van den Bergh twintig deskundigen uit de jeugd- en pleegzorg uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit brede perspectief geeft het boek een meerwaarde ten opzichte van het in 2007 door deze redacteurs geschreven boek Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind èn van het Kennisboek pleegzorg (2009) van (de vorig jaar overleden) Piet Strijker dat teveel de sporen droeg van de wetenschapper die Strijker nu eenmaal was. Pleegzorg is een groeisector in de Nederlandse jeugdzorg. In 10 jaar tijd is het aantal pleeggezin-plaatsingen verdubbeld. Volgens Pleegzorg Nederland maakten er in 2009 maar liefst 24.000 kinderen voor korte of langere tijd gebruik van, en werden er in datzelfde jaar 9.000 nieuwe plaatsingen gerealiseerd. Oudminister van Jeugd en Gezin André Rouvoet stak zijn enthousiasme daarover niet onder stoelen of banken, en beloofde de sector een substantiële verhoging van de pleeggeldvergoeding. Intussen rapporteert het werkveld ook dat de problemen van de aangemelde pleegkinderen complexer worden.