Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

2023 | WODC Rapport 3283
Gratis

Omschrijving

Samenvatting

In dit onderzoek zijn vier mechanismen onderscheiden als het gaat om contactverlies:
 1. Nalaten van de omgang - een ouder laat na omgang te hebben met zijn of haar kind, om wat voor reden dan ook;
 2. Blokkeren van de omgang - een ouder vertoont zodanig restrictief gedrag dat de andere ouder geen contact met het kind kan hebben, om wat voor reden dan ook;
 3. Weerstand bij het kind - een kind heeft zelf weerstand tegen het contact met een ouder, om wat voor reden dan ook;
 4. Oudervervreemding - een kind houdt contact met een ouder af als gevolg van (al of niet bewust) manipulatief gedrag van de andere ouder of als gevolg van de complexe interactie tussen beide ouders, terwijl er geen gegronde redenen (bekend) zijn om contact af te houden.
De onderzoeksvragen zijn:
 1. Hoe vaak worden naar schatting de verschillende instrumenten per jaar opgelegd?
 2. Zijn er soorten cases te herkennen in de gevallen waarin de instrumenten waar het hier om gaat worden opgelegd?
 3. Hoe is de veronderstelde werking van de instrumenten?
 4. Hoe kan effectiviteit geoperationaliseerd worden als het gaat om naleving van afspraken en hals het gaat om welzijn van het kind?
 5. Zijn er casussen te herkennen waarin een bepaald middel in de praktijk wel/niet effectief is geweest?
 6. Welke conclusies kunnen worden getrokken over de aannemelijke (in)effectiviteit van de instrumenten?
INHOUD
 1. Aanleiding en onderzoeksmethoden
 2. Probleemschets: Contactverlies als gevolg van complexe omgangsproblematiek
 3. Rechterlijke instrumenten bij complexe omgangsproblematiek en contactverlies
 4. Cijfermatige analyse inzet rechterlijke instrumenten
 5. Bevindingen met betrekking tot de effectiviteit van instrumenten
 6. Beantwoording van de onderzoeksvragen
 7. Reflectie en aanbevelingen