Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

2023 | PISA Nederland
Gratis

Omschrijving

Het Programme for International Student Assessment (PISA) onderzoek is een driejaarlijks grootschalig internationaal ver- gelijkend trendonderzoek naar de vaardigheden en kennis in wiskunde, lezen en natuurwetenschappen van 15-jarigen. Daarbij ligt de focus niet op wat leerlingen precies leren op school, maar op hoe zij hun kennis en vaardigheden in het dagelijks leven toepassen. Daarnaast worden ook kenmerken van leerlingen, zoals hun gezinsachtergrond, van scholen en van de context waarin de leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen in kaart gebracht. 
In dit rapport geven we een overzicht van de belangrijkste Nederlandse resultaten van PISA-2022. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met Nederlandse resultaten uit eerdere metingen (2003 t/m 2018) en met de resultaten van een vergelijkingsgroep van andere landen om de resultaten ook in internationaal perspectief te plaatsen. 
PISA-2022 is uitgevoerd door een consortium van onderzoekers van de Universiteit Twente, het Expertisecentrum Nederlands en KBA Nijmegen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vanwege de coronapandemie is het onderzoek (dat aanvanke- lijk PISA-2021 werd genoemd) met een jaar uitgesteld en dus uitgevoerd in het najaar van 2022. 
Het onderzoek kon enkel uitgevoerd worden dankzij de medewerking van velen. De deelname van leerlingen, school- leiders en docenten heeft waardevolle informatie opgeleverd over het huidige prestatieniveau op het gebied van wis- kunde, lezen en natuurwetenschappen. Ondanks de onzekere (corona)periode voorafgaand aan het onderzoek, zijn de schoolbezoeken goed verlopen. Wij willen alle deelnemers daarvoor hartelijk bedanken. Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan alle onderzoeksassistenten die hebben geholpen bij het verzamelen en verwerken van de data. Hun inzet bij het bezoeken van scholen door het hele land en bij het nakijken van alle antwoorden was van groot belang voor de totstandkoming van dit rapport. Onze speciale dank gaat uit naar Victor Schram en Ake Eimers (KBA Nijmegen) voor hun hulp bij het voorbereiden, inplannen en coördineren van alle afnames en naar Annelies van der Lee (Expertisecentrum Nederlands) voor haar begeleiding bij het nakijken van de open opgaven.