Samen ontdekken

Samen ontdekken

Productgroep Ouderschapskennis 2019-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onze onderwijs-, sociale en zorgsystemen zijn ingrijpend aan het veranderen. Professioneel handelen draait niet meer om ‘zorgen voor’ en ‘zeggen hoe’, maar ‘zorgen dat’ en ‘vragen wat nodig is om’. Vindingrijk de opvoeding ondersteunen: het is een kwestie van samen ontdekken.
Ouderschap is een onvoorspelbare aangelegenheid, die bepaald wordt door tal van factoren zoals tijd, cultuur, eigen ervaringen, partnerrelatie, gezinssamenstelling, economische status, temperament en gezondheid. Wetenschap en vakkennis, wat we zouden kunnen zien als gemeenschappelijk beschikbare kennis over ouderschap en opvoeden, staan soms ver van de unieke ervaring van een gezin. Praktijkprofessionals verhouden zich tot beide: de beste kennis én het individuele verhaal. Gezinnen krijgen met tientallen professionals te maken tijdens het opgroeien van een kind, van de verloskundige tijdens de zwangerschap tot de decaan op de middelbare school. Onze onderwijs-, sociale en zorgsystemen zijn op de ondersteuning van gezinnen ingericht, maar ze zijn wel ingrijpend aan het veranderen: de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is een uitdaging van formaat. Professioneel handelen draait niet meer om ‘zorgen voor’ en ‘zeggen hoe’, maar ‘zorgen dat’ en ‘vragen wat nodig is om’.