Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht

Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht

Productgroep Sozio 102 - 2011
3,90

Omschrijving

Opleidingen en werkveld besteden te weinig aandacht aan de vraag wat cliënten voor elkaar
kunnen betekenen. Daarmee boren we een belangrijke bron voor herstelkracht niet
aan.