Samenwerken met ouders als pedagogisch partnerschap

Samenwerken met ouders als pedagogisch partnerschap

Productgroep PIP 66 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het lijkt een recente ontdekking van de minister, maar eigenlijk zijn veel scholen er al lang achter:
onderwijzen en opvoeden doe je niet alleen. Leraren kunnen en moeten samenwerken en communiceren met ouders. Ouderbetrokkenheid kan voor scholen werken als vliegwiel. Wanneer ouders betrokken zijn bij school komt dat vaak de ontwikkeling van het kind ten goede. Ouders
de school in krijgen, zodat ze meer meekrijgen van de ontwikkeling van hun kinderen is de eerste winst. Wanneer de school het voor elkaar krijgt dat ouders ook aan hun eigen ontwikkeling gaan werken, is de winst nog groter (Bekker e.a., 2009). Een school zal hiervoor nieuwe en intensieve oudercontacten moeten aangaan.