Samenwerking tussen ouders en school

Samenwerking tussen ouders en school

Productgroep Ouderschapskennis 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouderbetrokkenheid is een actueel onderwerp. Het is een term vanuit het perspectief van de professional, zoals de leerkracht in een school: wat heeft de leerkracht van ouders nodig? De relatie tussen school en ouders is echter wederkerig, en niet eenzijdig. Het is voor leerkrachten van belang het ouderperspectief goed te begrijpen, want wie met kinderen werkt, werkt vanzelfsprekend ook met ouders. Een school zou een visie en werkwijze moeten ontwikkelen vanuit een gelijkwaardige samenwerking met ouders. Tijdens het Landelijk Congres Ouderschapskennis 'Ouders Eerst!' hebben de auteurs een deelsessie begeleid met de titel 'Samenwerken met ouders op school: visie en beleid'. Hoewel het ouderschap niet eindigt wanneer het kind op school is, hebben ouders weinig toegang in de klas. Wat vraagt dat van de taakverdeling en samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals? Hoe komt de school tot een visie op 'ouderbetrokkenheid' die ruimte geeft en recht doet aan de ouder? De auteurs beschrijven de 'vijf dimensies van actief ouderschap' die bestaan uit maatschappelijk, pedagogisch, didactisch, formeel en informeel partnerschap. In partnerschapsteams werken ouders en docenten aan concrete activiteiten. Zo ontstaat wederzijdse betrokkenheid en kunnen ouders en docenten vorm geven aan een samenhangend en structureel beleid. Daarbij is het nodig dat betrokkenen in staat zijn tot een dialoog vanuit een waarderende en onderzoekende houding.