Samenwerking van welzijnsinstellingen

Samenwerking van welzijnsinstellingen

Productgroep PIP 46 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kinderen komen met steeds meer opvoedingsmilieus in aanraking. Jonge kinderen gaan naar een gastoudergezin, een crèche en peuterspeelzaal, schoolgaande kinderen gaan naar de naschoolse opvang en vaak ook naar een sportclub of muziekschool. Peter Gramberg en Anneke de Wolff van de Onderwijsraad constateren dat basisscholen, opvangvoorzieningen en welzijnsinstellingen het belangrijk vinden om hun doelen en werkwijzen op elkaar af te stemmen, maar dat het daar in de praktijk nauwelijks van komt. Hoe kan dit beter?