Saneren versus bemiddelen

Saneren versus bemiddelen

Gratis

Omschrijving

Onderzoek naar de meerwaarde van schuldsaneren en een Borgfonds

Schuldsanering is in veel gevallen te verkiezen boven schuldbemiddeling.1 Bij een schuldsanering is de schuldenaar in één keer van al zijn schuldeisers af en heeft hij in feite nog maar één schuldeiser: de kredietverlener. Dat neemt direct heel veel stress weg. De schuldenaar kan bovendien gewoon een aanvullende zorgverzekering afsluiten en als hij werk aanvaardt, merkt hij dat direct in zijn portemonnee. Voor de schuldeiser is sanering prettig, omdat hij niet meer minstens drie jaar de boeken open hoeft te houden. En het bespaart de schuldhulpverlener enorme administratieve lasten die gemoeid zijn met het verwerken van wijzigingen in de situatie van schuldeisers en schuldenaren gedurende de driejarige aflosperiode. Zo was althans de gedachte bij aanvang van dit onderzoek. Toch zien we dat gemeenten in de meeste gevallen kiezen voor schuldbemiddeling.

Zo blijkt uit het Jaarverslag van de NVVK dat er in 2017 twee keer zo vaak bemiddeld als gesaneerd werd. Waarom is dat? Klopt onze aanname dat sanering in veel gevallen beter is, niet? Of zijn er andere redenen waarom gemeenten niet vaker saneren? Wat dat laatste betreft, vermoedden we bij aanvang van het onderzoek dat veel gemeenten niet over een kredietfaciliteit beschikken en/of het risico niet willen nemen dat de schuldenaar het krediet niet terugbetaalt. Het instellen van een Schuldenborgfonds zou wellicht die belemmeringen kunnen wegnemen. Deze vragen en aannames vormden de aanleiding voor twee onderzoeken. Een eerste onderzoek is uitgevoerd door Yvonne van der Vlugt en Kwink Groep. Deze onderzoekers richten zich vooral op de cijfers. In het voorjaar van 2018 is daartoe een enquête uitgezet onder gemeenten.

Het rapport dat voor u ligt, beschrijft de uitkomsten van een tweede onderzoek dat een meer kwalitatieve insteek heeft. In interviews met gemeenten, commerciële schuldhulpverleners, kredietbanken en schuldeisers is gevraagd welke voorkeuren en overwegingen er zijn bij de keuze voor bemiddeling of sanering. Dit onderzoek is uitgevoerd door Joke de Kock en Martijn Schut. In dit rapport wordt regelmatig verwezen naar de bevindingen van Yvonne van der Vlugt en Kwink Groep. 

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zetten we de argumenten voor en tegen bemiddeling en sanering op een rij. In hoofdstuk 3 geven we antwoord op de vraag of een Schuldenborgfonds een goede manier is om ervoor te zorgen dat meer gemeenten (meer) gaan saneren. Ook noemen we een aantal alternatieven om dit te bereiken.